Monday, February 18, 2008

Continuous Partial Attention*

* Frás a luaitear le Twitter. Cuirigí Gaeilge ar sin!!!

Foilsíodh an t-alt seo Déardaoin i Lá NuaTá an cyber-saol ag scoilteadh, agus tá sé ag éirí i bhfad níos deacra súil a choimeád ar gach aon ghné de.

Creid é nó ná creid, is cosúil go bhfuil an bhlagadóireacht féin, mar a tuigtear dúinn é, ag éirí sean-fhaiseanta! Ina h-áit, tá níos mó áirde á thabhairt ar chóras a luamar cheana anseo: Twitter.

Samhlaigh, le do thoil, blag in a bhfuil gach mír a scrítear níos giorra ná 140 carachtar ar fhaid. Sin é Twitter. Tugtar “mion-bhlagadóireacht” air, nó “athshonrú stádais”. Níl mórán gur féidir a rá i 140 carachtar is fíor, ach iarrann Twitter ort freagra gonta a thabhairt ar an gceist: “Cad ‘tá ar siúl agat?”

Is fusa é a thaispeáint ná é a mhíniú: tabhair cuairt ar twitter.com go bhfeicfidh tú sruth na dteachtaireachtaí. Nó tabhair cuairt ar twittervision.com go bhfeicfidh tú na teachtaireachtaí céanna, beo, mar aon leis an suíomh ar léarscáil an domhain as ar tháinig siad.

Ar chuid mhaith des na teachtaireachtaí seo chifidh tú an comhartha ‘@’ agus focal in a dhiaidh. Ainm úsáiditheora atá sa bhfocal sin, agus ciallaíonn an ’@’ gur leis an úsáiditheoir sin a bhfuiltear ag caint.

‘Sé an ‘@’ an eochair a thugann ciall agus brí don sruth síoraí seo. Má chliceáileann tú ainm an úsáiditheora chífidh tú Twitter i gcomhthéacs an duine sin, agus chífidh tú na cómhráití atá ar siúl i measc a “cháirde Twitter”.

Ag brath ar na cáirde atá roghnaithe agat ar Twitter, is féidir leis a bheith an-úsáideach go deo mar áis chumarsáide. Deir daoine áirithe gurb é an módh is tapúla agus is fearr a fhaigheann siad nuacht a bhaineann leis na h-ábhair ar suim leo, i gcúrsaí pearsanta, nó fiú i gcúrsaí gnó!

Ach tá gnáth-bhlaganna againn i gcónaí agus iad ag dul i bhfeabhas an t-am ar fad. Bhí sé de phribhléid agam an tseachtain seo chaite moltóireacht a dhéanamh ar 25 acu mar chuid de chéad bhabhta moltóireachta an Irish Blog Awards. Bhíos tógtha go mór leis an éagsúlacht a bhí iontu, agus lena gcaighdeán, ach go h-áirithe. Agus an rud ba shuntasaí fúthu: ní raibh trácht cloiste agam ar formhór acu cheana! Is comhartha aibíochta é, sílim, ar bhlaganna na hÉireann.

Is cúis áthais ar leith dom líon na ndaoine a bhfuil cáil bainte amach acu sna meáin traidisiúnta agus atá anois ag tabhairt faoin mblagadóireacht. Tá blag maith ag údar Father Ted, Graham Linehan. (Bheadh léite agat faoi dá mb’amhlaidh gur léitheoir de chuid an Sunday Independent tú, chomh maith le Lá Nua! Ar éigin é, ach cá bhfios?!) Is ann a léas scéal an Uachtarán Bush, agus an pictiúir is ansa leis. Léigh duit féin é, ar whythatsdelightful.wordpress.com.

Lipéid: , ,

3 Freagraí:

Arsa Blogger Panu ...

Síor-leathaird (a bheith agat ar rud). Cad é atá chomh deacair leis sin?

22 February, 2008 13:43  
Arsa Blogger Conn ...

Ní rabhas cinnte arb é "leath" an focal is fearr - ach sin é a déarfainnse ceart go leor.

Leath-áird síoraí, b'fhéidir? Leath-shúil síoraí?

GRMA as do thuairim a Phanu. Tá tú ag blagadóireacht away leat i gcónaí, bail ó Dhia ort!

22 February, 2008 16:40  
Arsa Blogger Unknown ...

Omega has a wide appeal. Offering both men's and women's IWC watch , their watches can be worn to work and for play. Even though you have lost them, you will not feel upset because it does not deserve high price. The company plays its cards well. Omega even opened a new boutique in Shanghai.

25 November, 2010 02:43  

Post a Comment

<< Home