Sunday, April 24, 2005

Mathair Tristan ag cuardach eolais faoi

Dar le Sunday Tribune an lae inniu, ní feighlí linbh í Rosdiana in aon chor, ach brócaer leanaí a bhfuil breis agus 50 uchtú socraithe aici.

Ach an gné is suntasaí faoin dtuairisc, le Ann McElhinney, ná go bhfuil máthair breithe Tristan fós ag cur a thuairisc. An bhfuil seans ann go bhféadfaí ath-chaidreamh a chothú eatarthu anois? An dtárlódh sé go mbeadh a leithéid chun a leasa?

Lúann alt MhacElhinney chomh maith gur saoránach Éireannach é Tristan, agus nach bhfuil aon scrúdú déanta fós ag aon saineolaí cúram leanaí thar ceann an stáit seo ar a chás. Ba chóir a mheabhrú don Rialtas gur orthusan atá an phríomh-fhreagracht as a leas agus a shláinte.


Dála an scéil, is ait liom nach bhfuil aon tagairt don scéal seo i mBlaganna na h-Éireann i gcoitinne. Goileann an scéal seo go trom ormsa, sa tslí is gur beag suime atá agam sna mór-scéalta eile. Chun a bheith fírinneach, táim cuíosach bréan de bheith ag léamh faoi na Pápaí faoin am seo!

Lipéid: ,

0 Freagraí:

Post a Comment

<< Home