Sunday, April 17, 2005

Na Blagadóirí Gáidhlige

Tá borradh faoin mblagadóireacht i nGáidhlig na hAlban chomh maith i láthair na h-uaire. Gàidhlig - cha bhithinn às a h-aonais! is teideal do cheann acu a bhfuilimse ag déanamh mo dhícheall a léamh! Is díol spéise é an chosúlacht mhór atá eatarthu. Is féidir le Gaeilgeoir cuid mhaith den nGáidhlig a thusicint. Caithfidh mé tabhairt faoin í a fhoghlaim i gceart lá éigin!

Bainimse an-thaitneamh as an gclár Sruth na Maoile ar RnaG. Agus Mairi Anna Nic Ualraig ag caint, aithnním an chaint ghaelach - agus samhlaítear dom gur cóir go dtuigfinn í - ach ní thuigim ach corr-fhocal. Bíonn orm an leagan Gaeilge a chlos chun aon chiall a bhaint as.

Ní h-amhlaidh a bhíonn sé afách agus mé á léamh. Cé go n-athraíonn an fhobhraíocht thar achar spáis agus ama, tá rialacha scríobhnóireachta an dá theanga bunaithe ar an mbunsraith céanna a leagadh i bhfad sarar scoilt na teangacha óna chéile. Dá bharr sin, is fusa go mór na focail scríte a aithint. Tá cómhrá ciallmhar déanta agam ar uairibh, le cainteoirí Gáidhlige i seomraí comhrá an idirlín.

Céad fáilte romhat a Ghráisg!

Lipéid: , ,

0 Freagraí:

Post a Comment

<< Home