Saturday, April 30, 2005

Tír trí-theangach

Tá an spórt ag leanúint ar aghaidh ar bhlag Slugger O'Toole, maidir le ceist na teangan. Tá 99 freagra tugtha anois óir spreagadh níos mó plé le h-alt nua in Irish Independent an lae inniu.

Agus mé i mbun na h-argóna, tá tagairt déanta arís agam do dhea-thionchar na n-inimirceóirí, mar a thaibhsítear domsa é, ar an ndearcadh náisiúnta i leith teangacha go ginearálta, agus i leith na Gaeilge ach go h-áirithe.

Is mór an sásamh dom a fheiscint, mar sin, go bhfuil seasamh fíor-dhearfa i leith an ilteangachais tógtha ag Uachtarán nua-thofa Chonradh na Gaeilge, Daithí Mac Cárthaigh. Dár le tuairisc sa nuachtán , tá molta aige don Rialtas gur chóir do ghach dalta a bheith trítheangach ag fágaint na scoile dóibh.
reachtaíodh rún ag éileamh ar an Rialtas féachaint chuige go mbeadh ardchumas ag gach páiste i dtrí theanga, Gaeilge, Béarla agus teanga eile, agus iad ag fágáil na scoile.
“Ba mhaith liom go mbeadh an clú ar an dtír seo as ucht an ilteangachais,” arsa an tUasal Mac Cárthaigh.
Mhínigh sé gur straitéis é seo ag an gConradh le cur in éadan ‘aonteangachas an Bhéarla’.
“Táimid níos giorra do Bheirlín ná Bostún ar an cheist seo,” ar sé.
Maith an fear, a Uachtaráin. Lean ort!

Lipéid: ,

0 Freagraí:

Post a Comment

<< Home