Tuesday, August 28, 2007

Imeall #180: Meitheal Meebo

Buail anseo chun éisteachta!

Tá an t-alt seo foilsithe in eagrán an lae inniu de Lá NuaTá meithil an idirlín pléite go minic cheana againn: an tslí in a ghlacann an pobal páirt i bhforbairt bhogearra éigin, ar mhaithe leis an bpobal. Ní neart go cur le chéile, agus tá roinnt mhaith ríomhchlár agus seirbhísí gréasán nach bhfeicfí go deo, murach go raibh slua daoine ábalta an obair a roinnt.

Ní gá gur obair theicniúil a bheadh i gceist ach oiread. Go deimhin, agus an dul chun cinn atá déanta ar theangacha agus ar úirlisí ríomhchlárúcháin, is minic gurb é an bun-leagan, sa chéad-teanga, an chuid is fusa den obair. Caithtear na mílte uair a chloig ina dhiaidh sin ag aistriú an bhogearra agus a chuid cáipéisíochta agus á logánú ar mhaithe le teangacha agus le cultúir éagsúla ar fud an domhain mhóir.

Is cinnte gur obair throm í an logánú, mar sin ní h-aon ionadh é go ndeineann comhlachtaí bogearraí meá agus machnamh cúramach agus iad ag roghnú na dteangacha ar a fhreastalóidh siad.

Tá ard-mholadh faighte ag Microsoft as ucht an leagan Gaeilge de Windows a chur ar fáil agus tá sé tuillte acu. Ach ní le barr cineáltais agus dea-mhéine amháin a deineadh é. Chuidigh Foras na Gaeilge agus eagraíochtaí eile leis an iarracht agus caitheadh airgead poiblí chun é a thabhairt chun críche.

Ach ainneoinn gur togra eagraithe lárnaithe a bhí i gceist ansin, bhí tuiscint mhaith ag lucht a stiúrtha ar an gcomhairle a luaitear go minc le tograí den gcinéal “foinse-oscailte”, sé sin: dá mhéid súl ag féachaint ar bhogearra, ‘sea is fearr an caighdeán.

Mar sin tugadh cuireadh don bpobal a dtuairimí a chur in iúil i dtaobh na téarmáiochta ríomhaireachta a bhainfí úsáid as. Cuireadh an liosta téarmaíochta ar fad ar fáil ar an idirlíon agus chuidigh an pobal leis an iarracht.

Mar a deirim, is sean-sheift é sin i dtograí foinse oscailte. ‘Sé Firefox an ceann is mó trácht air – ach ní h-é an t-aon cheann. ‘Sé Meebo an táirge is déanaí atá ag tabhairt an deis do lucht a úsáidte é a aistriú go dtína dteanga féin más suim leo é. Córas is ea Meebo a chuireann do rogha úirlis teachtaireachtaí meadaireachta ar nós Skype, MSN, nó AIM ar fáil duit ar leathanach gréasán. Agus tá an gaelú tosnaithe cheana féin air ag an suíomh wiki.meebo.com. Cén Ghaeilge a chuirfeása ar “Oops! Meebo detected a network interruption.”?
  • Rogha Ceoil Phodchraolta na Seachtaine: Warwick le Ethan Stone.
Lipéid: , , ,
Ceol Aitheantais: Sunshine with the Shade le The Reverse Engineers

1 Freagraí:

Arsa Blogger Unknown ...

Considering the exorbitant prices of original Replica Chanel Watches , designer replicas of the brand are a must-have for the fashion buffs. Good time gear is a sign of good taste in fashion as well symbol of social status. The curved scratch-resistant sapphire crystal is provided with inside anti-reflective treatment.

26 November, 2010 02:47  

Post a Comment

<< Home