Wednesday, April 16, 2008

Lasta Teipe

Seo alt a d’fhoilsigh Conn in Lá Nua ar an 20ú Marta.

Lasta Teipe

Luaigh mé na méimeanna an tseachtain seo chaite, agus an tslí in a scaiptear smaointe agus scéalta ó dhuine go duine, ar nós víris! Ach ní h-é sin an t-aon tréith comónta atá idir ghéinte agus méimeanna.

"Dúirt bean liom go ndúirt bean léi, go bhfaca sí bean a chonaic bean a chuala bean ag rá ..." a deir an seanfhocal cáiliúil. Deinimíd gáire faoi seo, mar go dtuigimíd go léiríonn sé go fíor-mhaith a thapúla a scaipeann scéal, ó bhéal go béal.

Dár ndóigh, is tapúla an droch-scéal ná scéala ar bith eile, rud a thuig údar an Hitchikers Guide to the Galaxy, Douglas Adams, go rí-mhaith. D'inis sé faoi spás-árthaigh a ritheadh ar "dhroch-scéalta" agus a bhí níos tapúla ná rud ar bith eile sa chruinne. Ní raibh de locht orthu ach amháin nach raibh fáilte rompu aon áit a ndeachaigh siad.

Ach tuigimíd go léir go bhfuil gné tabhachtach eile ag scéalta a scaiptear ó dhuine go duine. Léiríonn an cluiche "Chinese Whispers" nach ionann an scéal a cloistear agus an scéal a instear i gcónaí, agus go gcuireann gach lúb sa tslabhra a rian féin ar an scéal.

I gcás na géineolaíochta, is féidir leis na sócháin seo i gcumarsáid na faisnéise a bheith chun leas an speicis, má bhronann sé bua éigin ar an orgánach a chuidíonn leis. Agus ní h-aon droch-rud ach an oiread é i gcás na méimeanna idirlín ach an oiread. 'Sé sin le rá, go gcuireann casadh úr beocht agus beatha i sean-scéal agus go dtugann sé i dtreo eile ar fad é.

Sin é mar a tá i gcás na lolcats a luamar an tseachtain seo chaite. Thosnaíodar le pictiúir de chait, ach is beag ainmhí (ainmhí gleoite ach go h-áirithe) nach raibh ina chúis gháire sa tsraith pictiúirí áiféiseacha sin anois.

Ansin thárla lúb eile sa scéal, nuair a d'fhás sraith úr pictiúirí le téama ar leith, sé sin lé rá: "teip".

Pictiúirí de thubaistí atá sna failcats seo, tá siad greannmhar, seachas truamhéileach go h-iondúil. Sa bhun-leagan tá focal amháil scríofa orthu, i gceannlitreacha: "FAIL".

Tógtar ar an dtéama le leaganacha eile ar nós "EPIC FAIL", agus an ceann is rathúla orthu go léir: "Your Shipment of FAIL has arrived", anuas ar phictiúr de long a bhfuil a chuid boscaí lastais titithe ar a chéile agus ag luí ar leataoibh.

Tuigeann lucht na margaíocht go ró-mhaith guir féidir méimeanna a úsáid chun teachtaireacht tráchtála a scaipeadh. Sin é a bhí ar bun ag buíon bolscaireachta an scannáin "Be Kind. Rewind." Reachtáil siad comórtas ag iarraidh ar dhaoine a leaganacha féin dena rogha scannán cáiliúil a dhéanamh agus a chur ar YouTube. Tá na h-iarrataisí le feiscint ar bekindrewind.ie, agus tá tuilleadh cainte ar an ábhar ar bhlag phop-chultúir na bliana le Rick O'Shea, ag rickoshea.wordpress.com.

1 Freagraí:

Arsa Blogger Unknown ...

Victoria Beckham the world’s well known fashion divas owns at least $2 million worth of Hermes Kelly bags and the Hermes birkin tops her favorite bag list. An excellent investment for those who need to spurge much, all of their handbags are handmade with close attention to detail.

23 November, 2010 02:14  

Post a Comment

<< Home