Thursday, July 24, 2008

An Todhchaí Digiteach

Scríofa ag Conn agus foilsithe in eagrán an lae inniú de Lá Nua

Bíonn mo dhóthain le rá agam faoin deis atá againn sa lá tá inniu ann ár dtuairimí a nochtadh ar ábhar ar bith. 'Sea, d'fhéadfá a rá, ach an bhfuil éinne ag éisteacht?

Bhuel - seo an rud. Tá go leor daoine a bhfuil suim thar an ngnáth acu i dtuairimí an phobail ar rogha leathan ábhar. Má smaoiníonn tú air, táimíd dár gceistiú an t-am ar fad - go h-oscailte agus go h-indíreach chomh maith.

Ní h-aon lá thart ná go gcloistear ar a laghad scéal amháin i nuacht an lae faoi phobalbhreith éigin, agus na firicí suntasacha atá nochtaithe aici.

Ach tá níos mó ná scéalta suntasacha do chláir nuachta i gceist le dearcadh an phobail a mheas. Tógtar cinní móra i gcúrsaí gnó agus rialtais, ag brath ar thorthaí na taighde.

Tá ról lárnach ag an idirlíon sa phróiséas seo sa lá tá inniu ann. Oireann sé do gach duine. Tá sé i bhfad níos éasca daoine suíomh idirlín a chur ar fáil chun tuairimí a bhailiú ón bpobal ná mar atá sé a bheith ag cur bailitheoirí faisnéise amuigh ar an sráid nó ag taisteal ó dhoras go doras.

Agus oireann sé don bpobal chomh maith, páirt a ghlacadh i bpróiséas aischothaithe ar a dtéarmaí féin.

Tá dhá phróiséas ar leith ar siúl i láthair na h-uaire ina bhfuiltear ag iarraidh aighneachtaí ó bpobal ar dhá ábhar atá fíor-thabhachtach do deo im' thuairimse.

An chéad ceann, is é an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta atá in a bhun. Táthar ag bailiú aighneachtaí faoi láthair chun dul i mbun oibre ar phlean straitéise 20 bliana a ullmhú don
teanga Gaeilge. Iarrtar ortsa páirt a ghlacadh san obair fíor-thabhachtach seo ag an suíomh plean2028.ie.

Agus tá réimse eile atá an-tabhachtach don tír seo im' thuairimse. Cad iad do thuairimí i dtaobh an "todhchaí digiteach", mar a tugtar air. Conas ar féidir a chinntiú go mbainfidh Éire an leas is fearr as an úr-theicneolaíocht. Tá cúig cheist suntasach faoin ábhar sin ar an suíomh iiea.com/digital.

An bhfuil tuairim agat? Abair leat!

0 Freagraí:

Post a Comment

<< Home