Thursday, September 25, 2008

Mar chosaint ar an bhlagadóireacht

Scríofa ag Conn agus foilsithe in eagrán an lae inniu de La Nua

Bhíos as láthair ón gcolún seo an tseachtain seo chaite agus bhí ar an t-eagarthóir alt a scríobh chun an spás a líonadh. Is cosúil gur spreagadh chum machnaimh é ar an mblagadóireacht agus ar an bhfiúntas, nó a mhalairt, a bhaineann léi.

Is cosúil go measann Dónall gur daoine séimhe leochailleacha iad na blagadóirí. Bhí sé chomh buartha go ngoillfeadh a thuairimí orthu gur chuir sé foláireamh ar bharr an leathanaigh ag tabhairt chomhairle do bhlagadóirí gan an t-alt a léamh!

Ach mar Bhlagadóir (gan a bheith maíteach, ach … tuigeann tú?), is amhlaidh gur mó mearbhaill ná oilc a chuir an t-alt céanna orm.

Cheapas go mbeinn maslaithe (nó ar a laghad mí-shásta) agus an t-alt á léamh agam, ach ní raibh.

Seo an rud: níor ghoil an cur síos a dhein Dónall ar bhlagadóirí orm, mar níor aithníos é.

An blagadóir baoiseach díchéillí, a labhrann sara smaoiníonn sé, gan smacht aige ar a mhothúcháin, gan srian ar a theanga? Tá go leor daoine mar sin ar an saol, is fíor. Tá cuid acu, fiú, atá in a mblagadóirí, is cinnte.

Ach ní h-é sin bun agus barr na blagadóireachta, ach oiread agus gurb iad tablóidí Shasana críoch agus deireadh na h-iriseoireachta.

Tá go leor scríbhneoireachta atá mí-stuama, leanbaí, mí-chruinn agus mí-ionraic ar fáil. Tá cuid mhaith le léamh ar bhlaganna. Agus tá cuid mhaith a bhfuil imprimatur eagarthóra éigin aici agus é i gcló.

Is léir go bhfuil árd-chaighdeán ag Dónall, mar eagarthóir agus mar scríbhneoir. Séanann sé an bhlagadóireacht ar fhaitíos nach mbeadh sé in ann cloí lena chaighdeán in éagmais srianta na foilsitheoireachta traidisiúnta.

"Dá mbeinnse ag blagáil, is cinnte gur mhinice san Ard-Chúirt mé, mar nach mbeadh faill ann athmhachnamh a dhéanamh ar an mhéid a bhí scríofa agam."

Sílim gur chóir dó níos mó muinín a bheith aige as féin.

Go deimhin, cé gur fíor gur fusa go mór blag a fhoilsiú ná alt "a chur i gcló", ná déanaimís dearmad gur fusa blag atá foilsithe a leasú – é a cheartú – ná gach aon chóip den nuachtán chlóite a aisghairm.

Ach seo an chúis is mó nár ghoil tuairimíocht Dhónaill ró-mhór orm: mar ba chuma liom i ndáiríre.

An dtuigeann tú - is dóigh liom go bhfuil díospóireacht na blagadóireachta thart, ar shlí. Ní h-é go raibh bua ná ceart ag aon dream. Níor chloígh na meáin traidisiúnta na saoránaigh iriseoirí. Níor chuir na blagadóirí deireadh leis an sean-mhúnla. Tá an t-idirlíon ina pháirc phoiblí do gach aon saghas paimfléid agus foilsiúchán. Súann an tomhaltóir a chuid scéalta ó gach aon saghas foinse údarásach agus neamh-údarásach: Nuacht a 1 ar an raidio, páipéar nuachta ar an idirlín, leathanach Facebook a chara.

Agus deineann sé a chuid scagaidh agus eagarthóireachta féin air.

1 Freagraí:

Arsa Anonymous Anonymous ...

As the best of Louis Vuitton handbag monogram, the porte-documents boating is sized at 16.1″ x 12.2″ x 2.8″ able to analogous with any occasion. Interpreted in cowhide covering of handles and trimmings, it appearance wraparound zip for simple admission agnate to abiding boating burden in detail. Moreover, an autogenous ambiguous pocket, four collapsed pockets and bifold pen loops accommodate anatomic places for business accouterments considerately.

23 November, 2010 00:35  

Post a Comment

<< Home