Thursday, April 05, 2007

Grá Éagmaiseach Ar Leathchois

[Gabh mo leithscéal as an moill. Foilsíodh an colún seo an tseachtain seo chaite in Lá Nua.]

Tá an t-alt seo foilsithe in eagrán an lae inniu de Lá NuaCuirtear easpa úire i leith na mblaganna go minic, agus tá bunús áirithe leis sin. Tá ‘fhios ag an saol gur fusa go mór trácht ar a bhfuil scríofa ag duine éigin eile seachas do chuid taighde féin a dhéanamh ar ábhar éigin as an nua. Ós rud é gur saothar amaitéarach é an bhlagadóireacht d’fhormhór iad siúd atá ina bhun, fágann sin go bhfuil deighilt reásúnta soiléir ann - don chuid is mó - idir na h-iriseoirí gairmiúla a dheineann iniúchadh ar scéalta nua agus a nochtaíonn fíricí – agus na blagadóirí amaitéaracha a thagraíonn dos na scéalta sin agus a dheineann plé agus cíoradh orthu.

Ní h-ionann sin agus a rá nach bhfuil an ainilís tabhachtach chomh maith. Go deimhin tá lear mór des na meáin ghairmiúla atá tugtha go h-uile agus go h-iomlán don ainilís.

Ná ní féidir a rá nach dtugann blagadóirí méid áirithe nuachta chun solais ach oiread. Go deimhin, más iriseoir gairmiúil tú a bhíonn ag faire ábhair ar leith, níor chás duit súil a choimeád ar rogha blaganna i measc na bhfoinsí eile a bhíonn agat don ábhar sin. Uaireanta, is ar a mblaganna féin is túisce a fhógraíonn saineolaithe áirithe na scéalta móra a bhíonn acu – go h-áirithe i dtionscal na teicneolaíochta.

Tá an t-aththuairisciú agus an tráchtaireacht go forleathan, mar sin, ar gach taobh de theorainn na gairmiúlachta. Ná, ní h-aon droch-rud é sin ach oiread - sin é mar a scaiptear an nuacht – chomh fada is admhaítear foinsí sa chóipeáil.

Nuair a chóipeáiltear saothar gan admháil, sin bradaíl – agus is tromchúiseach an líomhain i gcónaí é. Tá sé suntasach, mar sin féin, gur i leith nuachtán gairmiúil atá na líomhaintí seo dá gcur, agus gur blagadóir atá dá gcur.

Léigh Kevin Breathnach alt comórtha ar an bhfealsúnaí Jean Baudrillard, nach maireann, a foilsíodh san Irish Times roinnt seachtainí ó shin. Ach mheas Kevin go raibh an-dhealramh ag an alt sin, a scríobh Brian Boyd, le h-alt eile a bhí léite aige sa New York Times seachtain roimhe sin.

Séanann Boyd bradaíl, agus tá a litir shéanta foilsithe ar blogorrah.com.

Uaireanta bíonn sé de locht ag daoine áirithe ar an mblagadóireacht nach bhfuil ann ach mion-eachtraí neamh-shuntasach ó shaolta príomháideacha na n-údar ach, sa chás seo arís, is i leith an Irish Times atá an chúis seo á chur ag na blagadóirí. Tá JC Skinner bréan de Róisín Ingle agus anois tá Grandad ag moladh gur chóir di an focal “mé” a sheachaint.

Is trua an t-achrann seo leis an Irish Times, agus iadsan ag iarraidh grá a thabhairt dos na blagadóirí leis an gcolún nua “Blogspot” acu san iris seachtainúil. Sin é an “grá éagmaiseach ar leathchois”* i láthair na h-uaire, is cosúil.

(*Admháil: Síle Ní Chéillachair, Fiosracht Mhná, 1955)

Lipéid: , , ,

1 Freagraí:

Arsa Blogger Unknown ...

Offering both men's and women's replica watch , their watches can be beat to plan and for play. Back its founding in 1848 Omega Watches accept become and remained one of the a lot of acclaimed and able-bodied admired watch brands in the world. As a aftereffect of this, in 1969, the Speedmaster was beat on the Apollo 11 mission and became the first, and only, watch to be beat on the moon.

28 November, 2010 01:59  

Post a Comment

<< Home