Monday, July 02, 2007

Damhsa na Cathrach

Físeán le Fearghus Ó Conchúir, ealaíontóir cónaithe le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ceol le Iarla Ó Lionáird.

"I'm investigating how our bodies react to the big changes in urban architecture that are taking places with the regeneration in cities like Dublin and Shanghai. So I'm making dance that's looking for its place inside, outside or alongside the buildings that are growing and dying with such speed."

Bodies and Buildings

Lipéid: , , , ,

4 Freagraí:

Arsa Blogger Fearghus ...

Tá áthas orm go bhfuil suim ag an 'imeall' i mo rince imeallach i lár na cathrach. Is gaol idir imeall agus lár, dúchas agus todhchaí atá á chíoradh agam.

02 July, 2007 22:35  
Arsa Blogger Conn ...

Tá tú á chíoradh - agus á chomóradh. Níl na foirgintí socair, ach oiread leat féin. Go n-éirí leat!

02 July, 2007 22:59  
Arsa Anonymous Anonymous ...

Bhain mé sult as an rínce seo - ba dheas ealaíóntóir le Gaeilge a fheiscint - agus ealaíontóir eile, Iarla a chloisint - ag treabhadh iomaire úr don ealaíón agus, mar a tharlaíonn sé, an Ghaeilge.
Ar eigean go mbeadh ceachtar acu le feiceail ar TG4 nó RTÉ, Is iontach an áis é Youtube!
Nior mhiste liom píosa a dhéanamh faoi seo ar Lá Nua dá dtiocfadh Fearghus i dteagmháíl liom....
048 90 60 50 50

Beir bua

Concubhar Ó Liatháín
eolas@nuacht.com

08 July, 2007 10:51  
Arsa Blogger Conn ...

A Choncubhair a chara,

Níl sonraí teagmhála ar shuíomh Fhearghais, agus ar eagla ná chífidh sé do theachtaireacht anseo, mholfainn teagmháil a dhéanamh le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun teagmháil le Fearghus. An oifig ealaíne is dócha?

Slán go fóill,
Conn

08 July, 2007 22:16  

Post a Comment

<< Home