Sunday, March 07, 2004

Maidir leis an mbog-earra, Red Hat Linux is rogha liom i láthair na h-uaire do mo chuid ríomhaireachta pearsanta - cé go mbainim úsáid as Windows, fé mar a dhéanfadh gnáth-dhuine ;-), i mo shaol oibre. Tá na sínte fada sin fuirist a ndóthain in Windows ('Alt Gr' + '), ach ní mar a shíltear a bhítear i saol Linux! De réir cosulachta níl aicearra (shortcut? - dar le Foclóir Ríomhaireachta Fhiontair ag DCU) mhéarchláir ar fáil do charactaerí mar sin in Mozilla, ach i gclaracha eile ar nós gedit, oibríonn 'Alt Gr' + ':', agus ansin an guta. Mar sin, is in gedit atá an mhír seo á scríobh agam agus cóipeálfaidh mé isteach go Mozilla in dhiaidh.

'Sea go deimhin: gramadach, téarmaíocht, agus sínte fada! Tá na h-uirlisi ar fad agam anois - níl aon leithscéal agam!

Tuesday, March 02, 2004

blog, ainmfhocal firinscineach (gin: blog, iolra: bloganna)

Bhuel - nil ann ach tuarim. B'fheidir go n-athroidh me an ghramadach nios deanai, ma fhaighim comhairle nios fearr ar an abhar, ach deanfaidh san cuis go foill. Pe sceal e, ta se tabhachtach, nach bhfuil, an ghramadach a shocru is dtosach baire?

blogailigi; bhlogaileas; blogaileann si; ni bhlogailti moran sa tseanaimsir, ach ta gach einne ag blogail anois. Bagairt bloga: mura mbionn tu curamach, beidh ort mo bhlog a leamh!

Is leir nach mbeidh an iarracht seo gan a cuid fadhbanna. 1) Caithfidh me a fhoghlaim conas sinte fad a dheanamh leis an mbog-earra seo ata in usaid agam. 2) Seans gur fearr an litriu a athru go "blag" - se sin ma taim chun fuaim an fhocail mar a samhlaitear dom e a chur in iul i gceart - e sin, no eiri as mar fhocal, agus ceann ur a chruthu. Saothar lae eigin eile, is doigh liom anois. Is leor mar mir thosaigh an meid seo.