Friday, January 20, 2006

Conas Blag a Thosnú

(Téacs alt na seachtaine seo sa nuachtán . Déanfar podchraoladh amárach air.)

Tá an colún seo foilsithe in eagrán an lae inniu den nuachtán LáMá chuir tú romhat é mar rún don athbhliain, triail a bhaint as an mblagadóireacht, d'fhéadfadh go mbeidh sé ar cheann des na rúin is fusa duit a chur i gcrích!

Tá sé an-fhuirist blag a thosnú. Tá sé ábhairín níos deacra leanúint leis, ach nach fíor sin do dhea-rún ar bith? Má tá sé ar intinn agat triail a bhaint as, níl aon easpa áiseanna saoráideacha ar fail. Is féidir blag a thosnú, agus do chéad mhír a fhoilsiú taobh istigh de chúig nóiméad.

Baineann roinnt mhaith tosnaitheoirí úsáid as an gcóras blagadóireachta Blogger. Dála roinnt mhaith seirbhísí eile, ní gá ach seoladh ríomhphoist a thabhairt chun do chúntas a chruthú. Roghnaíonn tú ainm úsáideora agus focal faire. Ansin iarrtar ort teideal a bhaisteadh ar an mblag féin, (mar shampla, An tImeall), agus ainm fearainn a bheidh ina sheoladh ag suíomh do bhlag ar an idirlíon. Baineann Blogger úsáid as an bhfearann blogspot.com chun na blaganna a fhoilsiú, mar sin, beidh an t-eireaball sin ar sheoladh do shuímh, (mar shampla imeall.blogspot.com). Má tá suíomh agat cheana, tugann Blogger an deis duit a gcóras siúd a úsáid chun an blag a fhoilsiú go dtí do shuíomh féin, ach ní gnách do thosnaitheoirí a leithéid a bheith acu, agus tá an bunús sásta seirbhís óstaithe blogspot.com a úsáid.

Anois níl le déanamh ach do chéad bhlagmhír a fhoilsiú. Cuirtear bosca téacs ar fáil duit agus ní gá duit ach do bhriathra a bhreacadh. Tá cnaipí beaga os cionn an bhosca ar féidir a úsáid chun stíleanna ar leith a chur i bhfeidhm ar nós chló tromiodálach. Agus tá cnaipe ann chun naisc a chur ón dtéacs go dtí suíomhanna tagartha eile ar an idirlíon. ‘Siad na naisc a chothaíonn trácht an idirlín, agus is mó an meas agus an tóir a bheidh ar do shuíomhsa má chuireann tú naisc le foinsí eile ar fáil.

Is féidir an mhír a shábháil mar dhréacht agus filleadh arís air, ach ní cóir duit an iomarca ama a chaitheamh ag cur snais air. Foilsiú ar an idirlíon atá i gceist anseo – beidh sé as dáta sar i bhfad - agus ní dócha go mbeidh aon duine á chrochadh i bhfráma! Ní bhítear ró-bhuartha faoi mhionlochtanna sa chur i láthair de ghnáth, agus má tá locht san ábhar substaintiúil féin is féidir é a cheartú arís agus é a ath-fhoilsiú: níl sé greanta sa chloch! Go deimhin, má leanann tú dea-shampla phlúr na mblag, agus má thugann tú cead don lucht léite tráchtaireachtaí a scríobh ar a bhfuil foilsithe agat, ní fada go mbeidh an botún ceartaithe acusan duit!

Brúigh ar "Publish" - agus sin a bhfuil. Tá sé chomh simplí le ríomhphost a scríobh – go deimhin tugann Blogger seoladh ríomhphoist ar féidir leat do mhíreanna a sheoladh chuige chun go bhfoilseofar iad, más é sin do rogha.

Tá córais eile seachas Blogger ann. Tá LiveJournal go mór in úsáid ag an aos óg. Tá meas mór ar Wordpress, an córas foilsithe foinse oscailte. Tá seirbhís óstaithe le Wordpress ar fáil ar wordpress.com, agus in Éirinn ó blogs.ie. Chomh maith leis sin, baineann an clár plé boards.ie úsáid as Wordpress chun blaganna a chur ar fáil dá mbaill chláraithe.

Ar an mblagadóireacht is suntasaí an tseachtain seo, tá na míreanna a d’fhoilsigh Bernie Goldbach ó Thaispéantás na n-Eolaithe Óga, mar aon leis na pictiúir a ghlac sé agus na podchraoltaí a dhein sé leis an ngrúpa mac léinn ó Institiúid Thiobraid Árann. Fógraíodh go ndúnfar an phróiséas ainmnithe do Ghradam Blag na Éireann ar an 23ú Eanáir, agus tá fógra séanta i nGaeilge le h-aghaidh ríomhphostanna curtha ar fáil ag an Seanchaí (via Michele).

Lipéid: , ,

4 Freagraí:

Arsa Anonymous Anonymous ...

I wish my Irish wasn't as bad as it is, as I've spent ten minutes reading and re-reading your post trying to see if I've understood the gist of it correctly :(

21 January, 2006 19:14  
Arsa Blogger Conn ...

Hi Michele! Fáilte romhat! Thanks for the heads up on An Seanchaí and his post. You should do a post in Italian and make me work for it! ;-)

By the way, well done on sponsoring the Bloscars! Hope to see you there.

22 January, 2006 01:21  
Arsa Anonymous Anonymous ...

Heh! I just would love to know whether I'd understood the gist of it or not. Correct me if I'm wrong, but it's like a simple guide to / howto to blogging "as gaeilge"??

Regarding the awards - it was a natural thing to do considering my own hobby / addiction

24 January, 2006 00:24  
Arsa Blogger Conn ...

Correct - it's a "conas"! :-)

24 January, 2006 00:38  

Post a Comment

<< Home