Sunday, January 02, 2005

Uafás na h-Áise

Is leor na scéalta uafásacha atá ag teacht as ceantar an tsunami le cur i gcuimhne dúinn chomh leochaileach is atá an bheatha dhaonna agus a laghad smachta atá ag éinne ar chursaí an tsaoil. Is cinnte go raibh a bpleananna féin don todhchaí acusan a sciobadh chun siúil ag uiscí an toinn mhóir. Ta na milliúin anois fós i mbaol a mbáis - a gcuid achmhainní scriosta, ag brath ar chabhair Dé agus orainne, a mbráithre, ach go h-áirithe.

Dúshlan amhalmhór is ea an eachtra seo don "Phobal Idirnáisiunta", don "Chomhghuallaíocht Toiliúnach". Téarmaí a chloisimíd go minic - an mbeidh dealramh leo an turas seo? Ta fadhb mhór "logistics" le sarú má táthar chun fóirithint in am orthu san sa ghátar. An bhfuil an cumas san ag cinnirí an domhain?

Dúinne, na gnáth-dhaoine, ag plé go laethúil le gnáth-chúramaí an tsaoil, cuimhnímís go raibh na cúramaí ceannan céanna ag íospairtigh na tubaiste seo, níl ann ach seachtain ó shin. Níl 'fhios ag éinne ar an saol cad 'tá in ndán dó. "D'fhéadfadh bus tú a bhualadh" a deirimíd go minic. D'fhéadfadh. Nó d'fhéadfadh an fharraige an talamh a chlúdach, do theach a leagadh, do leanaí a mhúchadh, córais taistil, riaracháin agus éigeandála do thíre a phlúchadh leis an éileamh, agus tusa agus do chomharsana a fhágaint ag brath ar chabhair stróinséirí ón dtaobh eile den domhain - ar ghnáth-dhaoine iadsan, cosúil leat féin.

Concern agus eagraíochtaí eile ag glacadh le deontaisí ar a suíomh idirlíne.

0 Freagraí:

Post a Comment

<< Home