Friday, October 28, 2005

An tImeall #33 : Vox Pop: An Píosa Ceoil is Ansa Liom

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Níl ach Vox Pop amháin seolta isteach an tseachtain seo: le Seamas Ó Neachtain. GRMA a Shéamais!
 • Ábhar cainte na seachtaine seo chugainn: "Conas do dochtúir teaghlaigh a athrú?" 30" ar fhaid, WAV no MP3. Guth lom gan tionlacan ceoil.
 • An tOireachtas ag tosnú Dé Luain! Sibhse atá ag triail ar chathair Chorcaí - bainigí sult as. Tapaígí an deis chun soiscéal na podchraoltóireachta a scaipeadh! Má chasann lucht RTE RnaG oraibh abraígí leo go bhfuil pod-phobal na Gaeilge ag tnúth go mór le tús a gcuid podchraoltaí!
Lipéid: , ,

Wednesday, October 26, 2005

An tImeall #32 : Ar Muin na Muice

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Ar Muin na Muice an t-ainm atá ar chlár Gaeilge NEAR FM, atá dá phodchraoladh acu. Tá an Soláthar RSS ar fáil anseo. Go n-éirí leo!
 • Wiki Ireland, tionscnamh nua le John Breslin ag bailiú béaloidis agus chultúr na ndaoine.
 • Operation Eden: "She said she and some of the other volunteers had taken their official FEMA blue shirts, and used them to clean the floor."
Lipéid: , ,

Monday, October 24, 2005

An tImeall #31 : Maidin Chaca i San Francisco

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Cur síos ar an aimsir i dTuaisceart Chalifornia inniu, ón "Podfather", Adam Curry (Daily Source Code #265). Tá a chéad phodchraoladh físe déanta aige inniu chomh maith.
 • Scéal dochreidte Liam Lawlor.
 • Splaganna!
 • Athchoiriú an tsoláthair RSS curtha i gcrích.
  • Uimhir 26 ar ais sa tsraith.
  • An tsraith iomlán podchraoltaí ag dul siar go mí Iúil.
  • Teanga an phodchraolta á fhógairt i gceart: "ga-IE".
  Abair liom maith bhíonn fadhbanna agaibh leis - go h-áirithe le síntí fada!
 • Fadhbanna r-phoist agam féin le déanaí - gabh mo leithscéal sibhse a sheol comhaid fuaime do Vox Pop na seachtaine seo chaite agus nar casadh iad! Mea Culpa! Tá sé leigheasta anois!
 • Ceol Podslán: Dominicana Le Andrwe Kesler.
Lipéid: , ,

Friday, October 21, 2005

An tImeall #30 : Vox Populi

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Sceideal craolta an Imill ina phraiseach an tseachtain seo! Gabh mo leithscéal.
 • An Chéad "Vox Pop" ar an Imeall: Tóraíocht na Simplíochta - Fáilte roimh na podchraoltóirí nua: Nicole agus Séamas a sheol comhaid fuaime lena dtuairimí. Tús maith, ainneoin deacrachtaí teicniúla ag roinnt mhaith daoine.
 • Ceol Podslán: Irish Eye le The Meshes
 • Vox Pop na seachtaine seo chugainn: "An píosa ceoil is ansa liom ar domhain." 30 sec ar a mhéid, WAV nó MP3 agus seol é go dtí imeall@iol.ie
 • Roinnt leasaithe le cur i bhfeidhm don tseachtain seo chugainn: an Soláthar RSS a fheabhsú, agus cúpla mion-athrú eile. Bígí ag faire don litir i bhFoinse!
Lipéid: , ,

Wednesday, October 19, 2005

An tImeall #29 : Lá Saoire i mBaile an Imill

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • La saor ag muintir an Imill - siopadóireacht i mBun Raite!
 • Chun fuaim a thaifeadadh i Windows, bain úsáid as "Sound Recorder", (c:\windows\system32\sndrec32.exe, no cliceáil ar Start - Run agus ansin scriobh sndrec32 - ansin cliceail "OK")
 • Nouvelles Vagues.
 • Tuairimí Hilary ar Tóraíocht na Simplíochta: "Out! Out! Out!"
 • Ceoltóirí Gaeilge - ar mhaith libh bhúr gcuid ceoil a bheith podchraolta? Déanaígí teagmháil: imeall@iol.ie. Agus an bhfuil eolas ag aon duine ar an CD nua Gaeilge le Hilary Bow?
 • Ceol Podslán: Meant to Be le Rob Costlow.
Lipéid: , ,

Monday, October 17, 2005

An tImeall #28 : Ar Thóir na Simplíochta

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Fáilte roimh an podchraoladh Gaeilge is déanaí: Ar Muin na Muice, clár raidió de chuid NEAR FM.
 • Smaoineamh na seachtaine: An saol éirithe an-chasta - conas ar féidir é a shimpliú? Déanaígí bhúr dtuairimí a thaifeadadh agus a sheoladh go dtí imeall@iol.ie. (30s ar a mhéid) Craolfar iad Dé hAoine!
 • Ceol Podslán: Wake Up le The Butterfly Catchers.
Lipéid: , ,

Friday, October 14, 2005

An tImeall #27 : WiFi McDonalds - Is breá liom é! (TM)

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Uaslódáltha ó McDonalds i dTrá Lí, Co. Chiarraí! Wifi in aisce ach cupán caife a cheannach! :-)
 • "Mireog" molta ag Panu mar Ghaeilge ar "Meme"! Cad é bhúr meas? Pé rud a thabharfaimíd air, beimíd ag seoladh cluiche mireoige de shaghas éigin ar an bpodchraoladh an tseachtain seo chugainn. Beidh mé ag iarraidh oraibhse píosa fuaime a thaifeadadh ar ábhar éigin agus é a sheoladh chugam. Cuirfeadsa le chéile iad agus craolfar "ar an Imeall" iad. Bígí ag éisteacht!
 • Ceol Podslán: In the Circle le Hungry Lucy.
Caife agus Wifi: Is Breá Liom É!
Lipéid: , ,

Thursday, October 13, 2005

An tImeall #26 : Tá bosca litreacha Neasa ag cur thar maoill

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Gabh mo leithscéal. Deineadh taifeadadh ar an eagrán seo ar maidin, 13 uair a chloig ó shin - ach ní bhfuaireas an deis ar feadh an lae é a chaitheamh in áirde go dtí anois. Sainghné eile de chuid an phodchraolta: is cuma - níor fágadh aon bhearna chiúin sa "sceideal"!
 • ---- Transcript of session follows ---
  12-Oct-2005 15:59:27 +0100 Received via SMTP from MAIL07.SVC.CRA.DUBLIN.EIRCOM.NET
  12-Oct-2005 15:59:42 +0100 Expanded from group address: nuacht@foinse.ie
  12-Oct-2005 15:59:43 +0100 The mailbox for user neasa is full
 • Ceol Podslán: Summertime le Brother Love.
Lipéid: , ,

Wednesday, October 12, 2005

An tImeall #25 : Cad é an Ghaeilge ar "Meme"?

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Fíorú Focal - Word Verification - Gléas frith-speamála!
 • Tuilleadh fadbhbanna leis an "Feed". (Dála an scéil - Cad í an Ghaeilge cheart ar "feed"? Soláthar, fotha?)
 • Theastaigh uaim labhairt ar "memes" - ach ní raibh mo dhóthain ama agam - fágfar i gcomhair amárach é.
 • Ceol Podslán: Morning le The Butterfly Catchers.
Lipéid: , ,

Tuesday, October 11, 2005

An tImeall #24 : A Eagarthóir, a Chara

Nasc díreach leis an gcomhad fuaime

An tEagarthóir,
Foinse,
nuacht@foinse.ie

A chara,

In alt dar teideal "Podchraoladh - RTÉ ag tarraingt na gcos ...", in eagrán an 2ú DF de Foinse pléadh ciocu an iad RTE Raidio na Gaeltachta nó NEAR FM a dhéanfadh "an chéad phodchraoladh i nGaeilge". Caithfidh mé a rá ná beidh seans ag ceachtar acu an chraobh áirithe sin a thabhairt leo. Craoladh an chéad phodchraoladh i nGaeilge ar an 2ú Iúil 2005 ar an suíomh idirlín "An tImeall". Tá sé ar fáil, mar aon le breis agus scór eile ag http://imeall.blogspot.com. Ag an bpoinnte seo tá cúig chlár dá bhfoilsiú in aghaidh na seachtaine - go deimhin tá podchraoladh déanta ar an litir seo - is é seo uimhir a 24 sa tsraith!

Réabhlóid éisteachta atá sa phodchraoladh, inar féidir liom mo rogha cláracha fuaime ós na ceithre harda a roghnú ar chlár ríomhaire, agus ansin ligint don mbogearra na cláracha sin a tharraingt anuas ó na suíomhanna éagsúla de réir mar a fhoilsítear iad, agus iad a chur i dtaisce ar mo ríomhaire dom. Má tá síntús déánta agam le podchraoladh ar leith, tá fhios agam ná caillfidh mé aon eagrán - beidh siad ar fad ar fáil dom ar mo ríomhaire, chun éisteacht leo ag an uair is mian liomsa é. Go deimhin, nílim ceangailte don ríomhaire ach an oiread - is féidir liom iad a aistriú go dtí gléas soghluaiste agus iad a thabhairt liom.

Réabhlóid chraolta atá sa phodchraoladh chomh maith. Is féidir le h-éinne a bhfuil ríomhaire acu agus ceangal don idirlíon é a dhéanamh. Acmhainn teoranta is ea an speictream leictreamhaighnéadach. Sin í an chúis go ndeintear bainistíocht air agus go mbíonn ort ceadúnas a fháil chun é a úsáid. Roinntear na h-acmhainní craolta ar bhonn minicíochta agus ama. Bíonn rogha teoranta cláracha raidio ar féidir leat éisteacht leo ag aon am amháin. Níl na srianta sin i gceist leis an bpodchraoladh. Níl aon teorainn leis an méid cláracha éagsúla atá ar fáil don éisteoir - ná ní baol go mbeidh aon choimhlint sa sceideal ach an oiread. Ní gá dó rogha a dhéanamh idir Adhmhaidin agus Morning Ireland: má tá an dá chlár podchraolta is féidir leis éisteacht leo pé uair is mian leis. Agus na sean-srianta traidisiúnta dáilithe curtha ar ceal, tá rogha as cuimse anois ag an éisteóir. Tá na mílte podchraoltóirí ar fud na cruinne ag freastal ar gach aon tsaghas "niche" le cláracha ná cloisfí riamh ar na tonnta raidio toisc ná beadh lucht éisteachta mór a dhóthain acu. Tromlach mór an tslua seo, ní craoltóirí gairmiúla iad in aon chor ach gnáthdhaoine a bhfuil fonn cainte orthu! Ceart go leor níl na "luachanna léirithe" ar aon dul leis an raidio traidisiúnta, ach tiocfaidh sin. 'Sé tá acu in áit na foirfeachta teicniúla sin ná paisean agus díograis - 'sea agus pobal éisteachta. Anois, mura bhfuil tú sásta leis an rogha éisteachta atá ar fáil, is féidir leat do phodchraoladh féin a thosnú - rud a dheineas.

Is é sin croí-lár na réabhlóide seo. Níl sa phodchraoladh ach gné amháin don gclaochlú atá ar siúl ar an idirlíon faoi láthair agus ar a dtugtar "Web 2.0". Sa tsean-shamhail, tá an t-idirlíon ina chóras aon-treorach, ina bhfuil an slua tomhaltóirí ag sú na n-ábhar ó ghrúpa beag táirgitheoirí ar nós na meáin chumarsáide, lucht díolta táirgí agus seirbhísí, eagraíochtaí rialtais agus eile. Córas dé-threorach atá ag fás anois áfach, ina bhfuil na tomhaltóirí tiontaithe in a dtáirgitheoirí: iad ag glacadh páirt i gcláracha plé, ag blagadóireacht, ag roinnt a gcuid pictiúirí, ag scríobh an wikipedia, ag aistriú bogearraí go Gaeilge - 'sea agus ag podchraoladh! Is é an pobal atá ag tabhairt ceannasaíochta anseo, ag taispeáint na slí dos na heagraíochtaí móra. Is mar sin a deineadh forbairt ar an bpodchraoladh, agus anois tá leithéidí Apple agus Yahoo ag tógáil ar na bunchlocha a leag Dave Winer agus Adam Curry. Bíodh is nach iad na heagraíochtaí móra a chuir tús leis an réabhlóid seo - teastaíonn a n-acmhainní anois chun í a fhorbairt. Mar an gcéanna leis an bpodchraoladh agus na meáin "traidisiúnta". Creidim go mbeidh á n-áit i gcónaí ag na blagadóirí agus podchraoltóirí neamhspleácha, ach is iad na meáin ghairmiúla a dhéanfaidh gort an ghréasáin nua seo a threabhadh - agus is sa ghort sin atá slánú na meán céanna im thuairimse.

Tá tús curtha le podchraoladh na Gaeilge – ach ‘siad leithéidí RnaG a dhéanfaidh é a fhorbairt. Ach cuimnigh nach bhfuil an podchraoladh teoranta do eagraíochtaí raidió amháin. Ní gá tarchuradóir ná ceadúnas, ná trealamh costasach chun é a chur i gcrích. Níl aon chúis más ea nach bhféadfaí podchraoladh a dhéanamh ar Foinse!

Is mise le meas,
Conn Ó Muíneacháin
Inis, Co. an Chláir.
imeall.blogspot.com

Lipéid: , , ,

Monday, October 10, 2005

An tImeall #23 : Ahem ... Seo é an Tríú Phodchraoladh Fichead i nGaeilge ...

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Ceol Podslán: Sunshine with the Shade le The Reverse Engineers.
 • Podchraoladh RnaG/RTE. Fuair Hilary freagra ar fhiosrúchán a bhí déanta aici le RTE ar an gceist. Tá alt i bhFoinse an lae inné ar an ábhar:
  "Chuile sheans áfach nach ó RTÉ Raidió na Gaeltachta a thiocfaidh an chéad phodchraoladh i nGaeilge, ach ó stáisiún raidió beag pobail ar chósta thoir na hÉireann, NEAR FM."
  Caol sheans, a déarfainnse, go mbeidh an "an chéad phodchraoladh i nGaeilge" ag ceachtar den mbeirt acu, os rud é go bhfuil an podchraoladh san craolta cheana - anseo ar an Imeall - i mí Iúil na bliana seo. Fáilte go dtí an gcóisir! Sin ráite - 'sé atá de dhíth orainn ná tuillead podchraoltaí Gaeilge!
 • Rex Hammock ar ábhar an Phodchraolta: "Thank god podcasting was not a corporate idea. And not even an idea of the Silicon Valley tech intelligensia. (Although open-source alpha-geeks jumped in fast and furious.) The podcasting horse left the barn too fast for anyone to make up rules about what it should or shouldn't be...except that there are no rules. It took off too fast for anyone to claim it (although Dave Winer and Adam Currey get my vote), brand it, define it or even explain it."
Lipéid: , , ,

Friday, October 07, 2005

An tImeall #22 : Plé na gClár Plé

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Fadhbanna agam ag iarraidh mo Neon nua a usáid mar ghléas taifeadta podchraoltaí.
 • Beo.ie - an-shuíomh - ach tá an clár plé faoi léigear ag na "trolls"!
 • Ceol Podslán: I Know What I Know le Brain Buckit.
Lipéid: , ,

Thursday, October 06, 2005

An tImeall #21 : Seo Chugainn na Speamadóirí

Lipéid: , ,

Wednesday, October 05, 2005

An tImeall #20 : An Gleann Inar Tógadh Mé

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Filíocht na Seachtaine spreagtha ag teachtaireacht ar Chlár Plé Beo. Gabhaim buíochas do Ghearóid Ó Laoi a chuir an téacs in áirde ansin.
Dhá Chíoch Danann

   An Gleann inar Togadh Mé
   le Dubhghlas de hÍde

   Ó háit go háit ba bhreá mo shiúl
   'S dob ard mo léim ar bharr an tsléibhe
   San uisce fíor ba mhór mo dhúil
   'S ba bheo mo chroí i lár mo chléibhe
   Mar chos an ghiorria do bhí mo chos,
   Mar iarann gach alt is féith,
   Bhí an sonas romham, thall 's abhus,
   Sa ghleann inar tógadh mé.

   Ba chuma liomsa fear ar bith,
   Ba chuma liom an domhan iomlán,
   Mar rith an fhia do bhí mo rith,
   Mar shruth an tsléibh' ag dul le fán;
   Is ní raibh rud ar bith sa domhan,
   Nach ndéanfainn (dá mba mhaith liom é)
   Do léim mo bhád ar bharr na habhann.
   Sa ghleann inar tógadh mé.

   Gach ní dá bhfacas le mo shúil,
   Bhí sé, dar liom, ar dhath an óir,
   Is annamh a dhearcainn ar mo chúl,
   Ach ag dul ar aghaidh le misneach mór,
   Do leanainnse gan stad gan scíth
   Mo rún, nuair chuirinn romham é;
   Do bhéarfainn, dar liom, ar an ngaoth,
   Sa ghleann inar tógadh mé.

   Ní hamhlaidh tá sé liom anois,
   Do bhí mé luath, 'nois tá mé mall;
   Is é mo léan, an aois do bhris
   Sean-neart mo chroí is lúth mo bhall;
   Do chaill mé mórán 's fuair mé fios,
   Ar mhórán - och ní sású é-
   Mó léan mo léan gan mé arís óg
   Sa ghleann inar tógadh mé.

 • Ceol Podslán: Blowing Snow le Marco Raaphorst
Lipéid: , ,

Tuesday, October 04, 2005

An tImeall #19 : Táim bodhar aiges na podchraoltaí

 • Nasc díreach leis an gcomhad fuaime
 • Shocraíos ar ghléas soghluaiste: An Neon
 • Le teacht: F.A.C.anna (Freagraí Ar Cheisteanna - nó FAQs mar a deirtear as Béarla). Seól do cheisteanna go dtí imeall@iol.ie, nó fág anseo ar an mblag iad.
 • Ceol Podslán: There She Goes le Brother Love
Lipéid: , ,